ระบบวิเคราะห์การเดินจาก Microgate สามารถวิเคราะห์การเดิน Gait Analysis ด้วยระบบที่ติดตั้งง่ายให้ข้อมูลครบถ้วน ทำให้ Optogait จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายสำหรับคลินิก กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

Showing all 1 result