ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี fNIRS ในการวัดปริมาณของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเยื่อ และสมอง จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับในการวิจัยในระดับโลกและผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เป็นจำนวนมาก

 

Showing all 2 results