ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี fNIRS ในการวัดปริมาณของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเยื่อ และสมอง จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับในการวิจัยในระดับโลกและผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก พร้อมทีมวิศวกรที่จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณ และปรับซอฟท์แวร์ให้เหมาะกับงานของคุณโดยเฉพาะ

Optical Imaging made easy.

We are an innovative Dutch company active in the field of medical research equipment and quality assurance equipment. For over a decade we have been providing user-friendly and high-tech solutions for fNIRS measurements and radiological quality management. We participate in various scientific projects and work closely together with numerous universities around the globe. Besides, we are the world leader in wearable NIRS and gold standard X-ray mammography phantoms, resulting in hundreds of publications. With extensive knowledge of the field, we develop top-quality products and go above and beyond to support you. At Artinis we make optical imaging easy.

Showing all 2 results