fbpx
Loading...

OUR CLIENTS

บริษัทวีณาสปอร์ต อินเตอร์เทรด จำกัด เราเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางด้านการกีฬาชั้นนำของประเทศ ขอขอบคุณลูกค้าของเราที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในราคายุติธรรม เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้วีณาสปอร์ต ดูแลคุณซิคะ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Wattbike ให้กับ ม.พะเยาว์

ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกายให้กับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไว้วางใจทางบริษัท ในการส่งมอบครุภัณฑ์ชุดวัดระดับกิจกรรมทางกาย Actigraph และ ซอฟท์แวร์ให้กับทางหน่วยงาน

ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ราชภัฏอุดรธานี

ทางบริษัทขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ไว้วางใจ้ให้บริษัท ฯ ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา

ส่งมอบจักรยาน Wattbike ให้กับ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งมอบจักรยาน Wattbike เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของสมามคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกซ้อม สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การประชุมวิชาการ ACPES 2017 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ทางบริษัท ได้ร่วม สนับสนุนการประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Physical Education, Health and Sport ASEAN Council of Physical Education and Sport ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ทางบริษัท ได้สนับสนุนวิทยากร ในเซสชั่นของ FMS: Functional movement Screen ,  Wattbike และ Polar GoFIT ในการประชุมวิชาการนี้ด้วย

 

จัดส่งสินค้าราคา EMS Flat Rate
จัดส่งฟรี ยอดสั่งสินค้ามากกว่า 5,000 บาท
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0972971795

ปัญหาทางเทคนิค FB: VNSPTH

รับประกินสินค้า 2 ปี ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
Polar Electro โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน

SHOP BY CATEGORY

Polar
Optojump
Optogait
Witty
Gyko
WEBA

CONTACT US

55นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 4
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0972971795
อีเมลล์ Info@vinasport.co.th

});